Ayça ÖRER

Ayca Orer

YAZILARI

Suskunların meskeni: Mevlevîhâneler
Denize yapılan camii
Bakî kalan bu kubbede
Ramazanla gelen ışık sanatı: mahya