Sinan ÖZEREN

sinanozeren ist dergi

YAZILARI

Prof. Dr. Sinan Özeren: Depreme hazırlıksız yakalanmayalım