Ayça ÖRER

Ayca Orer

YAZILARI

Eski ramazanların özlemi
Hayvanlarla şefkat bağı
Babaları ve dedeleriyle İstanbul
İstanbul’un manevi güzergâhları
'Ağla mâtemdir bugün'
Kaybedilen İstanbul’un bekçisi: Revnakoğlu
Suskunların meskeni: Mevlevîhâneler
Denize yapılan camii
Bakî kalan bu kubbede
Ramazanla gelen ışık sanatı: mahya